Internetes áruház szabályzata

Jelen szabályzat határozza meg a Poznań-i (Lengyelország) székhelyű Distance S.A. által a distance.hu internetes áruház (a továbbiakban: „Internetes áruház”) által folytatott értékesítés általános feltételeit, szabályait és módját, valamint meghatározza a Poznań-i (Lengyelország) székhelyű Distance S.A. által díjmentesen, elektronikus úton nyújtott szolgáltatások szabályait és nyújtásuk feltételeit.

§ 1 Fogalommeghatározások

1. Munkanapok – a hét hétfőtől péntekig terjedő napjai, a törvényi munkaszüneti napok kivételével.

2. Kézbesítés – az Eladó által a Vásárló számára valamely Kézbesítő közreműködésével a megrendelésben meghatározott Áru kézbesítésében megnyilvánuló tényleges tevékenység.

3. Kézbesítő –jogalany, amellyel az Eladó az Áruk Kézbesítése körében együttműködik: a) DPD, DHL, Sprinter futárszolgálatok;

4. Jelszó – a Vásárló által az Internetes áruházba történő Regisztráció során kiválasztott betűk, számok és más jelek sorozata, amely a Vásárló Fiókjához való hozzáférés védelmére szolgál az Internetes áruházban.

5. Vásárló – jogalany, akinek javára a Szabályzattal és a jogszabályokkal összhangban nyújthatók szolgáltatások elektronikus úton, vagy akivel Adásvételi szerződés köthető.

6. Fogyasztó – a vállalkozóval saját gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogi cselekményt végző természetes személy.

7. Vásárlói Fiók – minden Vásárló számára egyéni panel, amelyet az Eladó az ő számára hoz létre a Vásárló által elvégzett Regisztrációt és a Vásárlói Fiók vezetése szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését követően.

8. Vállalkozó – természetes személy, jogi személy vagy olyan, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelyet törvény jogképességgel ruházott fel, és amely saját nevében gazdasági vagy szakmai tevékenységet végez, és gazdasági vagy szakmai tevékenységével közvetlenül összefüggő jogi cselekményeket végez.

9. Fogyasztói jogállású vállalkozó - természetes személy, aki gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó adásvételi szerződést köt, ha az Adásvételi szerződés tartalmából az következik, hogy az – különösen gazdasági tevékenysége a Gazdasági Tevékenység Központi Nyilvántartó és Tájékoztató Rendszeréről szóló szabályok alapján nyilvánosságra hozott tárgyából eredően – nem rendelkezik e vállalkozó számára szakmai jelleggel.

10. Szabályzat – jelen Szabályzat.

11. Regisztráció – a Szabályzatban meghatározott módon elvégzett tényleges tevékenység, amely az Internetes áruház összes funkcióinak a Vásárló általi használatához szükséges.

12. Állandó üzlet – a Vásárlók kiszolgálására szolgáló helyek, amelyek listája hozzáférhető az Internetes áruház internetes Oldalán.

13. Eladó – a Poznań-i (Lengyelország) székhelyű Distance S.A. (61-248 Poznań, ul. Stanisława Zwierzchowskiego 31a, Lengyelország), adószáma: 7781406159, REGON statisztikai számjele: 63445350600000, amelyet a Poznań-Nowe Miasto és Wilda Körzeti Bíróság VIII. Gazdasági és Országos Bírósági Nyilvántartási Kollégiuma KRS 0000620368 számon vett fel az Országos Bírósági Nyilvántartásba, alaptőkéje 7.000.000 PLN; e-mail: [email protected], amely egyben az Internetes áruház tulajdonosa is..

14. Az Áruház Internetes Oldala - az internetes oldalak, amelyeken az Eladó az Internetes áruházat üzemelteti, és amely a distance.hu doménen üzemel.

15. Áru – az Eladó által az Áruház Internetes Oldala közreműködésével bemutatott termék, amely adásvételi szerződés tárgya lehet.

16. Állandó adathordozó – a Vásárló vagy az Eladó számára a személyesen az ő számára küldött információ tárolását lehetővé tevő anyag vagy készülék, amely lehetővé teszi az információhoz való későbbi hozzáférést a célnak megfelelő ideig, amelyből az információt küldték, és amely lehetővé teszi az információ tartalmának módosulás nélküli megőrzését.

17. Adásvételi szerződés – a Vásárló és az Eladó, mint távollévők közt, a Szabályzatban foglalt szabályok alapján kötött adásvételi szerződés.

§ 2 Általános rendelkezések és az Internetes áruház használata

1. Az Internetes áruházzal kapcsolatos összes jog, beleértve a szerzői vagyoni jogokat, a nevéhez fűződő szerzői szellemi jogot, az internetes domént, az Áruház Internetes Oldalát, valamint a mintákat, űrlapokat, az Áruház Internetes Oldalán használt logókat (leszámítva az áruház Internetes Oldalán az áruk bemutatása céljából elhelyezett fényképekkel és logókkal kapcsolatos szerzői jogokat, melyek jogosultjai harmadik személyek) az Eladó tulajdona, felhasználásukra kizárólag a Szabályzatban foglalt és annak megfelelő módon, az Eladó írásos engedélyével kerülhet sor.

2. Az Eladó törekszik arra, hogy az Internetes áruház használata az internet-használók számára minden népszerű internet-böngésző, operációs rendszer, eszköztípus és internet-kapcsolódás típus használatával lehetséges legyen. Az Áruház Internetes Oldalának használatát lehetővé tevő minimális műszaki feltételek a következők: legalább Internet Explorer 11, Chrome 66, Firefox 60, Opera 53 vagy Safari 5, illetve ezeknél újabb változatú internetes böngészőszoftver, bekapcsolt Javascript kezeléssel, a süti (cookie) fájlok fogadásának engedélyezése, valamint legalább 256 kbit/s sebességű internet-kapcsolat. Az Áruház Internetes Oldala 1024x768 pixeles minimális képernyőfelbontásra van optimalizálva.

3. Az Eladó süti (cookie) fájl mechanizmust használ, amelyeket az Áruház Internetes Oldalának a Vásárlók általi használata közben az Eladó szervere a Vásárló végberendezésének merevlemezére ment ki. A süti-fájlok használatának célja az Áruház Internetes Oldala működésének javítása a Vásárlók végberendezésein. Ez a mechanizmus nem rongálja a Vásárló végberendezését és nem okoz változást sem a végberendezések konfigurációs beállításaiban, sem a rájuk telepített programokban. Minden Vásárló kikapcsolhatja a süti-mechanizmust végberendezése internetes böngészőjének beállításaiban. Az Eladó ugyanakkor rámutat, hogy a süti-fájlok letiltása nehézségeket okozhat az Áruház Internetes Oldalának használata során, vagy akár el is lehetetlenítheti azt.

4. Rendelés tétele érdekében az Internetes áruházban az Áruház Internetes Oldala segítségével vagy elektronikus posta útján, valamint az Áruház Internetes Oldalain rendelkezésre álló szolgáltatások igénybe vétele érdekében szükséges, hogy a Vásárló aktív elektronikus levelezési fiókkal rendelkezzen.

5. Az Internetes áruházban telefon útján történő rendeléstételhez szükséges, hogy a Vásárló aktív telefonszámmal és aktív elektronikus levelezési fiókkal rendelkezzen.

6. Tilos a Vásárló által jogszerűtlen jellegű tartalmak megjelenítése, valamint az Internetes áruház, az Áruház Internetes Oldala, vagy az Eladó által nyújtott díjmentes szolgáltatások a Vásárló általi jogellenes, a jó erkölcsbe ütköző, vagy harmadik személyek személyiségi jogait sértő módon történő felhasználása.

7. Az Eladó kijelenti, hogy az internetes hálózat publikus jellege és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybe vétele a Vásárlók adatai erre nem jogosult személyek általi megszerzésének és módosításának veszélyével jár. Ezért megfelelő műszaki eszközöket, kell használniuk, amelyek minimalizálják a fent említett veszélyeket. Különösen ajánlott a vírusvédelmi és az internetes hálózat felhasználóinak identitását védelmező programok használata. Az Eladó soha nem fordul a Vásárlókhoz a Jelszó bármilyen módon történő rendelkezésre bocsájtása érdekében.

8. Nem megengedett az Internetes áruház erőforrásainak és funkcióinak a Vásárló által olyan tevékenység végzése érdekében történő felhasználása, amely sértené az Eladó érdekeit, vagyis más vállalkozás vagy termékek reklámozására; az Eladó tevékenységével össze nem függő tartalmak elhelyezését célzó tevékenységre; a valóságot nem tükröző vagy félrevezető tartalmak elhelyezését célzó tevékenységre.

§ 3 Regisztráció

1. A Vásárlói Fiók létrehozása érdekében, a Vásárló köteles elvégezni az ingyenes Regisztrációt.

2. Az Internetes áruházban történő rendeléstételhez a Regisztráció nem feltétlenül szükséges.

3. A Regisztráció érdekében a Vásárlónak ki kell töltenie az Eladó által az Áruház Internetes Oldalán rendelkezésre bocsájtott regisztrációs űrlapot és azt elektronikus úton el kell küldenie az Eladónak, a regisztrációs űrlapon található megfelelő funkció kiválasztása útján. A Regisztráció során a Vásárló egyedi Jelszót állít be.

4. A regisztrációs űrlap kitöltése során a Vásárlónak lehetősége van áttanulmányozni a Szabályzatot, az űrlap megfelelő mezejének bejelölésével elfogadva annak tartalmát.

5. A Regisztráció során a regisztrációs űrlap megfelelő mezejének bejelölésével a Vásárló önként hozzájárulhat személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Ebben az esetben az Eladó kifejezett tájékoztatást ad a Vásárló személyes adatai kezelésének céljáról, valamint az adatok az Eladó által ismert vagy előrelátható címzettjeiről.

6. A Vásárló által személyes adatai marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás nem feltétele az Eladóval elektronikus úton nyújtott, Vásárlói Fiók működtetésére irányuló szolgáltatással kapcsolatos szerződés megkötésének. A hozzájárulás a Vásárló által a megfelelő nyilatkozat az Eladónak történő eljuttatásával bármikor visszavonható. A nyilatkozat elküldhető például elektronikus levelezés útján az Eladó címére.

7. A kitöltött regisztrációs űrlap elküldését követően a Vásárló haladéktalanul, elektronikus úton, a regisztrációs űrlapon megadott elektronikus levelezési címre visszaigazolást kap az Eladótól a Regisztráció megtörténtéről. Ebben a pillanatban megkötésre kerül a Vásárlói Fiók szolgáltatás elektronikus úton történő nyújtásáról szóló szerződés, a Vásárló pedig lehetőséget kap a hozzáférésre a Vásárlói Fiókhoz és a Regisztráció során megadott adatok módosítására.

§ 4 Rendelések

1. Az Áruház Internetes Oldalán található információk nem jelentenek az Eladó részéről a polgári törvénykönyv értelmében vett ajánlatot, csupán egy felszólítást a Vásárlók felé adásvételi szerződés kötésének felajánlására.

2. A Vásárló az Internetes áruházban az Áruház Internetes Oldala útján vagy elektronikus levelezés útján tehet rendelést a hét minden napján, napi 24 órában.

3. A Vásárló az Internetes áruházban telefon útján az Áruház Internetes Oldalán megadott napokon és órákban tehet rendelést.

4. Az Áruház Internetes Oldala útján rendelést tevő Vásárló a rendelést az őt érdeklő Áru kiválasztása útján teljesíti. Az Áru hozzáadására a rendeléshez a „HOZZÁADÁS A KOSÁRHOZ” utasítás kiválasztása útján történik az Áruház Internetes Oldalán bemutatott, adott Áru alatt. A Vásárló a rendelés egészének összeállítását és a „KOSÁRBAN” a Kézbesítés módjának és a fizetés módjának kiválasztását követően a rendelést a megrendelési űrlap az Eladónak történő elküldése útján teszi meg, az Áruház Internetes Oldalán a „Rendelés megerősítése. A rendelés fizetési kötelezettséggel jár.” gomb megnyomása útján. A rendelés az Eladónak történő elküldése előtt a Vásárló minden alkalommal tájékoztatást kap a kiválasztott Áruk és a Kézbesítés összesített áráról, valamint minden további költségről, amelyeket az adásvételi Szerződés kapcsán viselni köteles.

5. A telefon útján rendelést tevő Vásárló erre a célra az Eladó által az Áruház Internetes Oldalán megadott telefonszámot veszi igénybe. A telefonbeszélgetés során a Vásárló megadja az Eladó számára az Áruház Internetes Oldalán található Áruk közül kiválasztott Áru elnevezését, az Áru mennyiségét, amennyit meg kíván belőle rendelni, valamint megjelöli a Kézbesítés módját és címét, a fizetési módot, valamint választása szerint megadja vagy elektronikus levélcímét, vagy levelezési címét a javasolt szerződés tartalmának az Eladó általi visszaigazolása, valamint a rendelés visszaigazolása érdekében – arra az esetre, ha létrejönne az adásvételi Szerződés a Vásárló és az Eladó közt. A telefonbeszélgetés során a Vásárló minden alkalommal tájékoztatást kap a kiválasztott Áruk és a Kézbesítés összesített áráról, valamint minden további költségről, amelyeket az adásvételi Szerződés kapcsán viselni lenne köteles, ha létrejönne az adásvételi Szerződés.

6. Az Eladó visszaigazolja a Vásárló számára a javasolt adásvételi Szerződés tartalmát, a Vásárló választása szerint papíralapon vagy elektronikus üzenet formájában rögzítve. A visszaigazolásra az adásvételi Szerződés megkötését megelőzően kerül sor.

7. a Vásárló nyilatkozata az adásvételi Szerződés megkötéséről, amelyet az Eladótól a fenti 4.§ 6. pontjában említett visszaigazolás kézhez kapását követően tesz, papíralapon, vagy más Tartós adathordozón kerül rögzítésre.

8. Az adásvételi Szerződés telefon útján történt megkötését követően az Eladó Tartós adathordozón megküldi a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre vagy postacímre az adásvételi Szerződés rendelkezéseit visszaigazoló tájékoztatást. A visszaigazolás különösen az alábbiakat tartalmazza: az adásvételi Szerződés tárgyát képező Áru megjelölését, árát, a Kézbesítés költségét és tájékoztatást minden további költségről, amelyeket a Vásárló az adásvételi Szerződés kapcsán viselni köteles.

9. Az elektronikus levelezés útján rendelés tevő Vásárló a rendelést az Eladó által az Áruház Internetes Oldalán megadott e-mail címre küldi el. A Vásárló az Eladónak küldött üzenetben megadja különösen az alábbiakat: az Áruház Internetes Oldalán található Áruk közül kiválasztott Áru nevét, színét és mennyiségét, valamint kapcsolattartási adatait.

10. A Vásárló által küldött, a 4.§ 9. pontja szerinti üzenet elektronikus úton történő kézhezvételét követően az Eladó elektronikus postai úton visszaigazolást küld a Vásárló részére, megadva nyilvántartási adatait, a kiválasztott Áruk árát, a lehetséges fizetési módokat és Kézbesítési módokat, költségeikkel együtt, valamint tájékoztatást minden további költségről, amelyeket a Vásárló az adásvételi Szerződés jogcímén viselni lenne köteles. Az üzenet tájékoztatást tartalmaz a Vásárló részére arról is, hogy az általa elektronikus levelezés útján megkötni szándékozott adásvételi szerződés a megrendelt Áru kifizetésének kötelezettségét vonja maga után. Az Eladó által adott tájékoztatás alapján a Vásárló megteheti a rendelést, elektronikus üzenet küldése útján az Eladónak, megjelölve a kiválasztott fizetési és Kézbesítési módot.

11. Egyes Áruk vonatkozásában (az ezzel kapcsolatos tájékoztatás minden alkalommal elhelyezésre kerül az Áruház Internetes Oldalán, az Áru adatlapján) a Vásárlónak lehetősége van egyedi rendelést tenni, amely alapján az Áru az általa megadott specifikáció alapján készül el, vagy az ő személyre szabott szükségleteinek kielégítését fogja szolgálni. E célból a Vásárló, a rendelés kitöltésekor, kiválaszthatja az Áru modelljét, amely az Eladó által az Áruház Internetes Oldalán bemutatott, és a Vásárló specifikációi szerint készítettként, vagy személyre szabott szükségletek kielégítésére szolgálóként („custom”) megjelölt Áruk közül érdekli. A Vásárló jelöli meg az ilyen Áru tulajdonságait, vagy megadja a személyével szorosan összefüggő jellemzőket, pl. egyéni hímzés (az Árura hímzendő tartalom) megadása útján. Az Áru hozzáadására a rendeléshez a „HOZZÁADÁS A KOSÁRHOZ” utasítás kiválasztása útján kerül sor az Áruház Internetes Oldalán bemutatott, adott Áru alatt. A Vásárló a rendelés egészének összeállítását és a „KOSÁRBAN” a Kézbesítés módjának és a fizetés módjának kiválasztását követően a rendelést a megrendelési űrlap az Eladónak történő elküldése útján teszi meg, az Áruház Internetes Oldalán a „Rendelés megerősítése. A rendelés fizetési kötelezettséggel jár.” gomb megnyomása útján. A rendelés az Eladónak történő elküldése előtt a Vásárló minden alkalommal tájékoztatást kap a kiválasztott Áruk és a Kézbesítés összesített áráról, valamint minden további költségről, amelyeket az adásvételi Szerződés kapcsán viselni köteles. Minden „custom” jelöléssel ellátott Áru külön rendelés tárgyát kell képezze. Hasonlóan, nem szabad egy rendelés keretében összekapcsolni „custom” jelölésű Árut más, az Eladó kínálatában szereplő Árukkal. A fenti tevékenységeket az Áruház Internetes Oldalán alkalmazott műszaki megoldások lehetetlenné teszik.

12. A rendeléstétel a Vásárló által az Eladó irányába tett, a rendelés tárgyát képező Árukra vonatkozó adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül.

13. A rendelés megtételét követően az Eladó elküldi a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre a rendelés visszaigazolását. A rendeléstétel visszaigazolásával kapcsolatos információ az Eladó nyilatkozatának minősül a fenti 4.§ 12. pont szerinti ajánlat elfogadásáról, a Vásárló általi kézhezvételével pedig létrejön az adásvételi Szerződés.

14. Az adásvételi Szerződés megkötését követően az Eladó tartós adathordozón visszaigazolja a Vásárlónak annak feltételeit, a Vásárló elektronikus postacímére vagy írásban a Vásárló által a Regisztráció vagy a rendeléstétel során megadott címre.

§ 5 Fizetések

1. Az Áruház Internetes Oldalán az adott Áru mellett feltüntetett árak bruttó árak, és nem tartalmaznak a Kézbesítés költségeire, valamint az összes egyéb költségre vonatkozó információt, amelyeket a Vásárlónak az adásvételi Szerződéssel kapcsolatban viselnie kell, és amelyekről a Vásárló a Kézbesítés módjának megválasztásakor és a rendelés megtételekor kap tájékoztatást.

2. A Vásárló a megrendelt áruk kifizetésének alábbi módjai közül választhat:

a) banki átutalás az Eladó bankszámlájára (ebben az esetben a rendelés teljesítése a rendelés visszaigazolásának az Eladó által a Vevő részére történt megküldését és a pénz az Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően kezdődik meg);

b) bankkártyás fizetés a krakkói székhelyű PayPro S.A. cég által üzemeltetett PayPro/Braintree külső fizetési rendszer útján (ebben az esetben a rendelés teljesítése a rendelés visszaigazolásának az Eladó által a Vevő részére történt megküldését és az elvégzett fizetési művelet pozitív befejeződéséről szóló, a DotyPay/Braintree rendszerből kapott információ megérkezését követően kezdődik meg);

c) készpénzes fizetés utánvétellel, fizetés a Kézbesítőnek a Kézbesítéskor (ebben az esetben a rendelés teljesítése a rendelés visszaigazolásának az Eladó által a Vevő részére történt megküldését követően kezdődik meg) – ugyanakkor ez a fizetési mód csak a nem „custom” kategóriába sorolt Áruk esetében lehetséges.

3. A Vásárlónak – amennyiben előre fizetést választott – a rendelést a megkötött adásvételi Szerződésből eredő összegben, 7 munkanapos határidőn belül kell kifizetnie.

4. Abban az esetben, ha a Vásárló az 5.§ 3. pontjában említett határidőben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, az Eladó újabb határidőt tűz a Vásárlónak a fizetés teljesítésére, és erről tartós adathordozón értesíti a Vásárlót. A kiegészítő fizetési határidőről szóló tájékoztatás arra vonatkozó információt is tartalmaz, hogy e határidő eredménytelen letelte esetén az Eladó eláll az adásvételi Szerződéstől. A második fizetési határidő eredménytelen letelte esetén az Eladó tartós adathordozón nyilatkozatot küld a Vásárlónak a szerződéstől való elállásról a Polgári Törvénykönyv 491. Cikke alapján.

§ 6 Kézbesítés

1. Az Eladó Magyarország területére teljesít kézbesítést.

2. Az Eladó köteles az adásvételi Szerződés tárgyát képező Árut hiba nélkül leszállítani.

3. Az Eladó az Áruház Internetes Oldalán tájékoztatást tesz közzé a rendelés kézbesítéséhez és teljesítéséhez szükséges munkanapok számáról.

4. A Kézbesítés és a rendelés teljesítésének az Áruház Internetes Oldalán megadott határideje a Szabályzat 5.§ 2. pontjának megfelelően munkanapokban van számítva.

5. A megrendelt Áruk a Vásárlónak a Kézbesítő közreműködésével, a rendelési űrlapon megadott címre kerülnek kézbesítésre.

6. Az Áru a Vásárlónak történő elküldésének napján a Vásárló elektronikus levélcímére tájékoztatást kap a küldemény az Eladó általi feladásáról.

7. A Vásárló a kézbesített küldeményt az ilyen típusú küldemények kapcsán bevett időpontban és módon köteles megvizsgálni. Hiba vagy a küldemény sérülésének esetén a Vásárlónak joga van a Kézbesítő alkalmazottjától a megfelelő jegyzőkönyv felvételét kérni.

8. Az Eladó, a Vásárló választásának megfelelően, a Kézbesítés tárgyát képező küldeményhez mellékeli a kézbesített Árukat felölelő nyugtát vagy áfás számlát. A Vásárlónak áfás számla igénylése céljából a vásárlás pillanatában nyilatkoznia kell, hogy az Árut, mint Vállalkozó (adózó) szerzi be. A fenti nyilatkozat megtétele a megfelelő mező megjelölése útján történik a rendelési űrlapon, a rendelés az Eladónak történő elküldését megelőzően.

§ 7 Kezesség

1. Az Eladó fizikai és jogi hibáktól mentes Áru Kézbesítését biztosítja. Az Eladó felelős a Vásárló felé azért, ha az Áru fizikai vagy jogi hibát tartalmaz (kezesség).

2. Ha az Áru hibás, a Vásárlónak lehetősége van:

a) nyilatkozatot tenni az ár csökkentéséről vagy az adásvételi Szerződéstől való elállásról, hacsak az Eladó haladéktalanul és a Vásárló számára túlzott hátrány okozása nélkül ki nem cseréli a hibás Árut hibamentesre, vagy el nem hárítja a hibát.

a. Ez a korlátozás nem alkalmazandó, ha az Áru már korábban kicserélésre vagy kijavításra került az Eladó által, vagy az Eladó nem teljesítette az Áru hibáktól mentesre történő kicserélésére vagy kijavítására vonatkozó kötelességét. A Vásárló a hiba az Eladó által felajánlott kijavítása helyett követelheti az Áru hibamentesre történő kicserélését, vagy az Áru kicserélése helyett a hiba kijavítását, hacsak a dolog szerződésszerűvé alakításának a Vásárló által választott módja nem lehetetlen vagy nem jár aránytalanul magas költségekkel az Eladó által javasolt módhoz képest. A költségek aránytalanságának felbecsülése során figyelembe kell venni a hibamentes Áru értékét, az észlelt hiba fajtáját és jelentőségét, valamint mindazokat a hátrányokat, amelyek a Vásárlót más módon történő kielégítése esetén érnék.

b) követelni a hibás Áru hibamentesre történő kicserélését vagy a hiba elhárítását. Az Eladó köteles ésszerű időn belül hibamentesre cserélni a hibás Árut, vagy elhárítani a hibát, a Vásárlónak túlzott hátrány okozása nélkül. Az Eladó megtagadhatja a Vásárló követelésének teljesítését, ha a hibás Áru az adásvételi Szerződésnek megfelelő állapotba hozása a Vásárló által választott módon nem lehetséges, vagy az adásvételi Szerződésnek megfelelő állapotba hozás másik módjához képest aránytalanul magas költségekkel járna. A javítás vagy a csere költségeit az Eladó viseli.

3. A Vásárló, aki a kezesség jogcímén fennálló jogait érvényesíti, köteles a hibás dolgot az Eladó címére eljuttatni. Fogyasztónak és Fogyasztói jogállású Vállalkozónak minősülő Vásárló esetén a szállítás költségeit az Eladó viseli.

4. Az Eladó a kezesség jogcímén akkor felel, ha a fizikai hiba észlelésére az Áru a Vásárlónak történő átadását követő két év letelte előtt kerül sor. A hiba elhárítására vagy az Áru hibamentesre történő cserélésére vonatkozó követelés egy év elteltével elévül, de ez a határidő nem telhet el az első mondatban említett határidő eltelte előtt. E határidőben a Vásárló elállhat az adásvételi Szerződéstől, vagy nyilatkozatot tehet az ár csökkentéséről az Áru hibája miatt. Ha a Vásárló az Áru hibamentesre történő kicserélését vagy a hiba elhárítását kérte, a Szerződéstől való elállás vagy az ár csökkentésére vonatkozó nyilatkozat megtételének határideje az Áru cseréjére vagy a hiba elhárítására nyitva álló határidő sikertelen elmúltát követően kezdődik meg.

5. Az Áruval vagy az adásvételi Szerződés teljesítésével kapcsolatos összes reklamációt a Vásárló írásos formában nyújthatja be, az Eladó címén.

6. Az Eladó a reklamációt tartalmazó igénytől számított 14 napon belül kialakítja és közli álláspontját az Áruval vagy az adásvételi Szerződés teljesítésével kapcsolatos, a Vásárló által benyújtott reklamációval szemben.

7. A Vásárló benyújthat az Eladónak reklamációt az Eladó által elektronikus úton nyújtott ingyenes szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban is. A reklamációt elektronikus formában kell benyújtani, és elküldeni a [email protected] címre. A reklamációs bejelentésben a Vásárló le kell írja a felmerült problémát. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül elbírálja a reklamációt, és választ ad a Vásárló számára.

8. Az Eladó nem vesz igénybe a bíróságon kívüli vitarendezési módokról szóló 2016. szeptember 23-i törvényben leírt bíróságon kívüli vitarendezési módokat.

§ 8 Jótállá

1. Az Eladó által értékesített Áruk az Áru gyártója vagy forgalmazója által nyújtott jótállás hatálya alá tartozhatnak.

2. A jótállás hatálya alá tartozó Áruk esetében a jótállás fennálltára és tartalmára vonatkozó tájékoztatás minden alkalommal megjelenítésre kerül az Áruház Internetes Oldalán.

§ 9 Elállás az adásvételi Szerződéstől

1. A Fogyasztónak és Fogyasztói jogállású Vállalkozónak minősülő Vásárló, aki adásvételi Szerződést kötött, 14 napon belül indok megadása nélkül elállhat a Szerződéstől.

2. A Szerződéstől történő elállásra nyitva álló határidő az Áru a Fogyasztó, Fogyasztói jogállású Vállalkozó, vagy az általuk megjelölt, a kézbesítőn kívüli harmadik személy általi birtokba vételének pillanatában kezdődik.

3. A Fogyasztó és a Fogyasztói jogállású Vállalkozó a Szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozat az Eladónak történő eljuttatása útján állhat el a Szerződéstől. Ez a nyilatkozat példaszerűen az Eladó címére, írásban nyújtható be: CzechLogistic – Distance, Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPO), 9012 Győr, vagy elektronikus levél útján az Eladó e-mail címére: [email protected] A nyilatkozat benyújtható az űrlapon is, amelynek mintáját az Eladó elhelyezte az Áruház Internetes Oldalán, az alábbi címen: elállási nyilatkozat. A határidő betartása érdekében elegendő a nyilatkozatot annak lejárta előtt elküldeni.

4. A Fogyasztó és a Fogyasztói jogállású Vállalkozó a Szerződéstől elállhat az internetes oldalon az: Elektronikus elállási nyilatkozat oldalon elérhetővé tett elállási nyilatkozat az Eladónak történő elküldése útján is. A határidő betartása érdekében elegendő a nyilatkozatot annak lejárta előtt elküldeni. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó és a Fogyasztói jogállású Vállalkozó számára az internetes oldal útján benyújtott űrlap kézhezvételét.

5. Az adásvételi Szerződéstől történő elállás esetén úgy kell tekinteni, hogy a Szerződés nem jött létre.

6. Ha a Fogyasztó vagy a Fogyasztói jogállású Vállalkozó a Szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot azelőtt küldi meg, hogy az Eladó elfogadta volna az ajánlatát, az ajánlat a továbbiakban nem köti a feleket.

7. Az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó vagy a Fogyasztói jogállású Vállalkozó az adásvételi Szerződéstől történő elállásra vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni számára minden általa teljesített fizetést, beleértve az Áru a Fogyasztó vagy a Fogyasztói jogállású Vállalkozó számára történő Kézbesítésének költségét. Az Eladó a Fogyasztótól vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozótól kapott befizetés visszatérítését visszatarthatja mindaddig, amíg vissza nem kapja az Árut, vagy amíg a Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó el nem juttatja számára az Áru elküldését igazoló bizonylatot, annak függvényében, hogy melyik esemény következik be előbb.

8. Ha az elállási joggal élő Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó az Áru visszajuttatásának az Eladó által kínált legolcsóbb általános módtól eltérő módját választotta, az Eladó nem köteles visszatéríteni a Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó számára az általa viselt magasabb költségeket.

9. A Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó köteles az Árut az Eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi Szerződéstől történő elállás napját követő 14 napon belül visszajuttatni. A határidő betartása érdekében elegendő az Árut a határidő lejárta előtt elküldeni az Eladó címére:
CzechLogistic – Distance
Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPO)
9012 Győr.

10. Elállás esetén a Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó csak a visszaküldés közvetlen költségeit viseli.

11. Ha az Áru jellegére tekintettel nem küldhető vissza általánosan postai úton, az Eladó az Áruház Internetes Oldalán tájékoztatja a Fogyasztót és a Fogyasztói jogállású Vállalkozót a dolog visszaküldésének költségeiről.

12. A Fogyasztó és a Fogyasztói jogállású Vállalkozó felelős az Áru jellege, tulajdonságai és működése megismeréséhez szükséges mértéket túllépő használatából eredő értékcsökkenéséért.

13. Az Eladó a fizetések visszatérítését ugyanolyan fizetési mód használatával végzi el, amilyet a Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó használt, hacsak a Fogyasztó vagy Fogyasztói jogállású Vállalkozó egyértelműen nem egyezett bele más olyan visszatérítési mód használatába, amely nem jár számára semmilyen költséggel.

§ 10 Ingyenes szolgáltatások

1. Az Eladó a Vásárlók részére elektronikus úton ingyenes szolgáltatásokat nyújt:

a) Kapcsolatfelvételi űrlap;

b) Hírlevél;

c) Vásárlói Fiók működtetése;

d) Vélemények írása;

2. A fenti 10.§ 1. bekezdésben említett szolgáltatásokat a hét 7 napján, napi 24 órában nyújtja.

3. Az Eladó fenntartja magának a jogot az egyes említett szolgáltatásokhoz való hozzáférés nyújtása fajtájának, formáinak, idejének és módjának megválasztására és módosítására, amiről a Vásárlókat a Szabályzat módosítása során alkalmazottal azonos módon értesíti.

4. A Kapcsolattartási űrlap szolgáltatás lényege az Áruház Internetes Oldalán elhelyezett űrlap segítségével üzenet küldése az Eladónak.

5. A Kapcsolattartási űrlap ingyenes szolgáltatásról történő lemondás bármely pillanatban lehetséges, az Eladó számára kérdések küldésével való felhagyás útján.

6. A hírlevél szolgáltatást minden Vásárló igénybe veheti, aki megadja elektronikus postacímét, e célra az Eladó által az Áruház Internetes Oldalán elhelyezett regisztrációs űrlapot véve igénybe. A kitöltött regisztrációs űrlap elküldése után a Vásárló haladéktalanul aktivációs hivatkozást kap a regisztrációs űrlapon megadott elektronikus levelezési címre, a Hírlevélre történő feliratkozás megerősítése érdekében. A hivatkozás a Vásárló általi aktiválásának pillanatában szerződés kerül megkötésre a Hírlevél szolgáltatás elektronikus úton történő nyújtásáról. A Vásárló ezen felül a Regisztráció során is megjelölheti a megfelelő mezőt a regisztrációs űrlapon, a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás érdekében.

7. A Hírlevél szolgáltatás lényege elektronikus formátumú üzenetek küldése az Eladó által az elektronikus postacímre, amelyek az Eladó kínálatában megjelenő új termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást tartalmaznak. A Hírlevelet az Eladó az összes Vásárló részére megküldi, akik feliratkoztak a szolgáltatásra.

8. Minden, az adott Vásárlóknak küldött Hírlevél tartalmazza különösképp az alábbiakat: tájékoztatás a feladóról, kitöltött „tárgy” mező, amely meghatározza a küldemény tartalmát és tájékoztatást a Hírlevél ingyenes szolgáltatásról történő lemondás módjáról.

9. A Vásárló bármikor lemondhat a Hírlevél kézhez kapásáról, a feliratkozástól történő visszalépés útján, a Hírlevél szolgáltatás keretében elküldött minden egyes üzenetben elhelyezett hivatkozás útján, vagy a megfelelő mező inaktiválása útján a Vásárlói Fiókban.

10. A Vásárlói Fiók működtetése szolgáltatás a regisztráció elvégzése után érhető el, a Szabályzatban foglalt feltételek szerint, lényege egy dedikált panel rendelkezésre bocsájtása a Vásárló számára az Áruház Internetes Oldala keretében, amely lehetővé teszi a Vásárló számára a regisztráció során megadott adatok módosítását, valamint rendelései státuszának nyomon követését és már teljesített rendelési előzmények megtekintését.

11. A Vásárló, aki elvégezte a Regisztrációt, kérheti az Eladótól Vásárlói Fiókja törlését. A Vásárlói Fiók az Eladó általi törlésének kezdeményezése esetében a törlési folyamat a kérés bejelentésétől számított 14 napig tarthat.

12. A Vélemények írása szolgáltatás lényege annak az Eladó általi lehetővé tétele a Vásárlói fiókkal rendelkező Vásárlók számára, hogy az Áruház Internetes Oldalán egyéni és szubjektív vásárlói nyilatkozatokat tegyenek közzé, elsősorban az Árukra vonatkozóan.

13. A Vélemények írása ingyenes szolgáltatásról történő lemondás bármely pillanatban lehetséges, a Vásárló által tartalmak az Áruház Internetes Oldalán történő elhelyezésével való felhagyás útján.

14. Az Eladó jogosult megszüntetni a Vásárlói Fiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférést abban az esetben, ha a Vásárló az Eladó kárára cselekszik, vagyis más vállalkozót vagy terméket reklámoz, az Eladó tevékenységéhez nem kapcsolódó tartalmakat oszt meg, nem valós vagy félrevezető tartalmakat oszt meg, vagy ha a Vásárló más Vásárlók kárára cselekszik, jogsértő vagy a Szabályzat rendelkezéseibe ütköző tevékenységet végez, valamint ha a Vásárlói Fiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz történő hozzáférés felfüggesztése biztonsági szempontokból indokolt – különösen ha a Vásárló feltöri az Áruház Internetes Oldala biztonsági rendszereit vagy más hacker jellegű tevékenységet végez. A Vásárlói Fiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés a fenti okokból történő felfüggesztése az ennek alapját szolgáló kérdés tisztázásához szükséges ideig tart. Az Eladó a Vásárlói Fiókhoz és az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférés felfüggesztéséről a Vásárlót az általa a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti.

§ 11 A Vásárló felelőssége az általa megosztott tartalmak tekintetében

1. Tartalmakat helyezve el és hozva nyilvánosságra a Vásárló önkéntes tartalomterjesztést végez. A megosztott tartalmak nem tükrözik az Eladó véleményét és nem azonosíthatók a tevékenységével. Az Eladó nem minősül e tartalmak szolgáltatójának, csaupán olyan jogalanynak, amely e célból rendelkezésre bocsájtja a szükséges informatikai erőforrásokat.

2. A Vásárló kijelenti, hogy:

a) jogosultja a szerzői vagyoni jogoknak, ipari tulajdonjogoknak és egyéb szomszédos jogoknak a tartalmat alkotó – megfelelően – művek, illetve ipari tulajdonjog (pl. védjegyek) és/vagy a szomszédos jogok tárgyai tekintetében;

b) harmadik személyek személyes adatai, képmása, vagy a rájuk vonatkozó információk a jelen Szabályzat 10.§-ában említett szolgáltatások keretében történő nyilvánosságra hozatala törvényes módon, önkéntesen, valamint az érintett személyek beleegyezésével történt;

c) hozzájárul a nyilvánosságra hozott tartalmak más Vásárlók, valamint az Eladó általi megtekintéséhez, valamint felhatalmazza az Eladót azok díjmentes felhasználására, a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően;

d) hozzájárul a Szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény értelmében vett művek feldolgozásához.

3. A Vásárló nem jogosult:

a) harmadik személyek személyes adatainak megosztására vagy képmásának nyilvánosságra hozatalára a jelen Szabályzat 10.§-ában említett szolgáltatások keretében a jogszabályokban előírt engedély vagy az érintett harmadik személy beleegyezése nélkül;

b) a jelen Szabályzat 10.§-ában említett szolgáltatások keretében reklám- és/vagy promóciós jellegű tartalmakat megosztani.

4. Az Eladó a tartalmak Vásárlók általi megosztásáért azzal a feltétellel felelős, hogy a Szabályzat 12.§-a szerinti értesítést megkapta.

5. A jelen Szabályzat 10.§-ában említett szolgáltatások keretében tilos olyan tartalmak a Vásárlók általi megosztása, amelyek különösen:

a) rosszhiszeműen, pl. harmadik személyek személyhez fűződő jogainak megsértése szándékával lehettek megosztva;

b) sérthetik harmadik személyek bármilyen jogait, beleértve a szerzői és szomszédos jogok és az ipari tulajdonjog védelmének hatálya alá eső jogokat, vállalati titkokat, vagy bizalmasság megőrzésére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos jogokat;

c) sértő jellegűek vagy más személyekkel szembeni fenyegetést fogalmaznak meg, a jó erkölcsbe ütköző szóhasználatot tartalmaznak (pl. vulgáris vagy általánosan sértőnek tekintett kifejezéseket);

d) ellentétesek az Eladó érdekeivel, pl. más vállalkozás vagy termék reklámjának jellegével bíró anyagokat tartalmazó tartalmak, az Eladó tevékenységéhez nem kapcsolódó tartalmak, nem valós vagy félrevezető tartalmak;

e) más módon a Szabályzat rendelkezéseibe, a jóerkölcsbe, a hatályos jogszabályokba, illetve társadalmi vagy erkölcsi normákba ütköznek.

6. A Szabályzat 12.§-a szerinti értesítés kézhezvétele esetén az Eladó fenntartja magának a jogot a Vásárlók által a jelen Szabályzat 10.§-ában említett szolgáltatások keretében megosztott tartalmak módosítására vagy törlésére, különösen az olyan tartalmak vonatkozásában, amelyekkel kapcsolatban, harmadik személyek vagy az illetékes szervek jelzése alapján, megállapításra került, hogy jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy a hatályos jogszabályokba ütköznek. Az Eladó nem ellenőrzi folyamatosan a megosztott tartalmakat.

7. A Vásárló hozzájárul az általa az Áruház Internetes Oldala keretében megosztott tartalmak az Eladó általi díjmentes felhasználásához.

§ 12 Jogok veszélyeztetésének vagy megsértésének bejelentése

1. Abban az esetben, ha a Vásárló vagy más személy/jogalany úgy ítéli, hogy az Áruház Internetes Oldalán közzétett valamely tartalom sérti anyagi jogait, személyhez fűződő jogait, a jóerkölcsöt, érzéseit, erkölcsi érzékét, meggyőződését, a tisztességes verseny szabályait, know-how-ját, illetve jogi vagy kötelezettségen alapuló védelmet élvező titkát, értesítheti az Eladót az esetleges jogsértésről.

2. Az esetleges jogsértésről szóló értesítést követően az Eladó haladéktalanul lépéseket tesz a jogsértő tartalmak az Áruház Internetes Oldaláról történő eltávolítása érdekében.

§ 13 A személyes adatok védelme

1. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az Adatvédelmi Politika tartalmazza.

§ 14 A szerződés felmondása (nem vonatkozik az adásvételi Szerződésekre)

1. Mind a Vásárló, mind az Eladó bármikor, indoklás nélkül felmondhatják az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló szerződést, a másik fél által a fent említett szerződés felmondása előtt szerzett jogok megtartása és a lenti rendelkezések fenntartásával.

2. A Vásárló, aki elvégezte a Regisztrációt, az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló szerződést a megfelelő akaratnyilatkozat az Eladó részére, bármely távközlési eszköz útján történő megküldése útján mondja fel, ami lehetővé teszi az Eladó számára a Vásárló akaratnyilatkozatának megismerését.

3. Az Eladó az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásról szóló szerződést a Vásárlónak a megfelelő akaratnyilatkozat a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címre történő elküldése útján mondja fel.

§ 15 Záró rendelkezések

1. Az Eladó felelősséget visel a szerződés teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése jogcímén, de a Vállalkozónak minősülő Vásárlókkal kötött szerződések esetében az Eladó csak szándékos károkozás esetében, a Vállalkozónak minősülő Vásárlót ténylegesen ért kár mértékéig felelős.

2. Jelen Szabályzat tartalma nyomtatás, adathordozóra történő kimentés vagy az Áruház Internetes Oldaláról bármikor történő letöltés útján rögzíthető.

3. Jogvita felmerülése esetén a megkötött adásvételi Szerződéssel kapcsolatban, a felek az ügy tárgyalásos úton történő rendezésére fognak törekedni. A jelen Szabályzat kapcsán felmerülő bármely jogvita rendezése tekintetében az alkalmazandó jog a lengyel jog lesz.

4. Az Eladó tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Vásárlót a reklamációk elbírálásának és igények érvényesítésének bíróságon kívüli módjai igénybe vételének lehetőségéről. Ezen eljárások igénybe vételének feltételei elérhetőek a bíróságon kívüli jogvitarendezésre feljogosított jogalanyok székhelyein vagy internetes oldalain. Ilyen jogalanyok lehetnek különösen a fogyasztói jogok biztosai, vagy a Vajdasági Kereskedelmi Ellenőrzési Felügyeletek, amelyek listája megtalálható a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján.
Az Eladó tájékoztatást nyújt továbbá, hogy a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ oldalon hozzáférhető a fogyasztók és vállalkozók közti jogviták feloldására szolgáló, uniós szintű internetes jogvitarendező rendszer platformja (ODR platform).

5. Az Eladó fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására. Minden, az Eladó által az új Szabályzat hatályba lépésének napját megelőzően teljesítésre elfogadott rendelés azon Szabályzat alapján kerül teljesítésre, amely a rendelés a Vásárló általi megtételének napján hatályban volt. A Szabályzat módosítása az Áruház Internetes Oldalán történő közlésétől számított 7 nap elmúltával lép hatályba. Az Eladó a Szabályzat módosulásáról az új Szabályzat hatályba lépésének napja előtt 7 nappal elektronikus úton küldött üzenet útján tájékoztatja a Vásárlót, mely hivatkozást tartalmaz a módosított Szabályzat szövegéhez. Abban az esetben, ha a Vásárló nem fogadja el a Szabályzat új tartalmát, köteles e tényről értesíteni az Eladót, ami a szerződés a Szabályzat 14.§-a rendelkezéseinek megfelelő felmondását eredményezi.

6. Az Eladóval történő szerződéskötésre magyar nyelven kerül sor.

7. Jelen szabályzat 2021. január 1.-én lép hatályba.

To Top